Serdecznie zapraszamy na wykłady:

Zarządzanie obecnością internetową

dr inż. Kamil Sitarski, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska

Prawa człowieka w Internecie

dr Joanna Kulesza, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki


Data:  19 kwietnia 2016 r. – godz. od 17.30 – 19.30.

Miejsce:  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa


Prelegenci:

kamil_sitarski

dr inż. Kamil Sitarski – Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska

Adiunkt w Zakładzie Informatyki Gospodarczej Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Od początku pracy zawodowej związany z tematyką wykorzystania sieci Internet w działalności przedsiębiorstw, uczelni i administracji państwowej. Obecne prowadzi badania związane są z pojęciem obecności internetowej.


Joanna_Kulesza

dr Joanna Kulesza – Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Joanna Kulesza jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym i zarządzaniu Internetem. Współpracuje m.in. z Radą Europy w zakresie ochrony praw człowieka w Internecie. Autorka licznych publikacji o prawie międzynarodowym i nowych technologiach, w tym m.in. „International Internet Law” (Routledge 2012) i ostatnio „Cybersecurity and Human Rights” (wspólnie z R. Balleste, Rowman&Littlefield, 2015).

Opis tematyki wydarzenia:

BLOK 1:

  • Zarządzanie obecnością internetową (internet presence, e-presence, web-presence) jest zagadnieniem, którego potrzeby doświadcza każda organizacja funkcjonująca w przestrzeni mediów elektronicznych. Zagadnienie to jest mocno związane z marketingiem internetowym, lecz zakres jego zastosowań jest szerszy. W organizacji, w której wdrożona i stosowana jest polityka informacyjna – kwestia zarządzania obecnością internetową powinna mieć szczególne miejsce, stosowne do zaangażowania organizacji w nowe sposoby komunikacji.

BLOK 2:

  • Prawa człowieka w Internecie – podczas wykładu poruszone zostaną kwestie związane z granicami wolności jednostki w społeczeństwie informacyjnym. Przyjrzymy się przede wszystkim granicom wolności wypowiedzi w sieci oraz skuteczności ochrony prywatności użytkowników w mediach społecznościowych, odnosząc się do najnowszego orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych.

Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne!

Facebook