Tytuł wykładu:

Dlaczego internauci kupują tam, gdzie kupują?

Data:  7 grudnia 2016 r. – godz. od 10.00 – 12.00.

Miejsce:  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Prelegent:
Artur Gąsiorkiewiczadiunkt, Politechnika Warszawska

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, trener, ekspert. Naukowo zajmuje się problematyką gospodarki cyfrowej (w tym marketingu interaktywnego). Prowadzi wykłady i szkolenia w tym zakresie. W latach 2009 – 2012 doradca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a następnie konsultant w dziedzinie zarządzania projektami e-administracji, współfinansowanymi przez UE. Autor publikacji naukowych dotyczących zgadnień na styku informatyki i zarządzania. Współredaktor nagradzanej monografii pt. „Informatyka gospodarcza” – pierwszej kompleksowej pozycji naukowej w tym obszarze, przy której powstaniu pracowało niemal 100 autorów.

Opis tematyki wykładu:

W których sklepach internetowych robimy zakupy? Co o tym decyduje? Czy jest to tylko najniższa cena? A może na poczucie korzyści klienta składa się coś więcej niż tylko poziom cen? Podczas wykładu przedstawione zostaną zależności pomiędzy czynnikami mającymi wpływ na decyzje zakupowe, takimi jak: korzyść ekonomiczna, użytkowność (użyteczność) i poczucie zaufania. Zastanowimy się także nad tym, który z nich ma największe znaczenie i jaka jest rola marketingu internetowego w komunikowaniu wartości klientom e-sklepów.


Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne!

Facebook