Tytuł wykładu:

Dystrybucja elektroniczna – kiedy produkt jest kodem

Data:  7 grudnia 2016 r. – godz. od 10.00 – 12.00.

Miejsce:  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Prelegent:
Michał Chodorek - Kancelaria Prawno-Patentowa KONDRAT
Michał Chodorek – Adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Adwokat, specjalizuje się w prawie własności przemysłowej. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent British Law Centre, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Od 2013 r. współpracuje z Kancelarią KONDRAT i Partnerzy.

Opis tematyki wykładu:

Wystąpienie dotyczy możliwości prowadzenia wtórnego obrotu programami komputerowymi dystrybuowanymi cyfrowo. Omówione zostaną kwestie warunków jakie muszą zostać spełnione, aby dopuszczalna była dalsza odsprzedaż programu komputerowego, oraz obowiązki stron dokonujących takiej odsprzedaży. Następnie rozważona zostanie kwestia zastosowania powyższych zasad do programów komputerowych, których elementy stanowią samodzielne utwory w rozumieniu prawa autorskiego.

W drugiej części wystąpienia omówiona zostanie kwestia odpowiedzialności ISPs i innych pośredników za naruszenia prawa dokonane przez użytkowników ich usług, oraz najnowsze orzecznictwo TSUE w istotny sposób modyfikujące zasady tej odpowiedzialności.


Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne!

Facebook