Tytuł wykładu:

Gry video on-line – naruszenie praw własności intelektualnej (wybrane przykłady)

Data:  23 listopada 2016 r. – godz. od 10.00 – 12.00.

Miejsce:  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Prelegent:
Ireneusz Matusiak - PIIT
Ireneusz MatusiakPolska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)

Były sędzia sądów warszawskich. Radca prawny. Doktor prawa – doktorat z zakresu prawa autorskiego: „Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego”. Od 2003 r. Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. W ramach swoich zainteresowań prawnymi aspektami gier komputerowych, aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego (SPIDOR) oraz w komitecie prawnym Interactive Software Federation of Europe. Autor monografii i opracowań dotyczących gier komputerowych. Panelista lub wykładowca tematycznych konferencji dotyczących prawa autorskiego w społeczeństwie informacyjnym. Doradca prawny firm z sektora IT. Pełnomocnik wydawnictw w procesach o ochronę dóbr osobistych i z zakresu prawa prasowego.

Opis tematyki wykładu:

Celem prezentacji jest przedstawienie sytuacji granicznych, w czasie których może dojść do naruszenia szeroko rozumianych praw własności intelektualnej zarówno przez „biernych” uczestników gier komputerowych on-line, jak i tych osób, które same zamierzają stworzyć własna grę komputerową. Wyjaśniona zostanie m.in. kwestia praw uczestników gier typu MMORPG do wytworów ich własnej twórczej działalności o indywidualnym charakterze – awatarów oraz możliwości ich przenoszenia pomiędzy grami komputerowymi.


Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne!

Facebook