Tytuł wykładu:

Prawa człowieka w Internecie

Data:  19 kwietnia 2016 r. – godz. od 17.30 – 19.30.

Miejsce:  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Prelegent:
Joanna_Kulesza
dr Joanna Kulesza – Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Joanna Kulesza jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym i zarządzaniu Internetem. Współpracuje m.in. z Radą Europy w zakresie ochrony praw człowieka w Internecie. Autorka licznych publikacji o prawie międzynarodowym i nowych technologiach, w tym m.in. „International Internet Law” (Routledge 2012) i ostatnio „Cybersecurity and Human Rights” (wspólnie z R. Balleste, Rowman&Littlefield, 2015).

Opis tematyki wydarzenia:

Prawa człowieka w Internecie – podczas wykładu poruszone zostaną kwestie związane z granicami wolności jednostki w społeczeństwie informacyjnym. Przyjrzymy się przede wszystkim granicom wolności wypowiedzi w sieci oraz skuteczności ochrony prywatności użytkowników w mediach społecznościowych, odnosząc się do najnowszego orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych.


Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne!

Facebook