Tytuł wykładu:

Wyłączanie elektrowni przez Internet. Studium przypadku z wojny ukraińsko-rosyjskiej

Data:  10 maja 2016 r. – godz. od 17.30 – 19.30.

Miejsce:  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Prelegent:

Mirosław_Maj

Mirosław Maj – Prezes, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Mirosław Maj od 2010 r. jest założycielem i prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wiceprezesem spółki ComCERT SA. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska. Jest członkiem stałego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa RP powołanego przez szega BBN. Współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony infrastruktury krytycznej. Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinformatycznego na UJ, PJWSTK i SGH. W ramach Fundacji uczestniczy w wielu projektach, w tym propagujących wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony jako ochotniczej organizacji wspierającej system cyberbezpieczeństwa RP.

W 2012, 2013, 2014 i 2015 roku koordynował pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE™ Polska. Uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą. Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstały CERT-y w Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanie. Współorganizuje współpracę CERTów europejskich w ramach inicjatywy Trusted Introducer i GEANT TF-CSIRT. Blisko współpracuje z europejską agencją ENISA, będąc członkiem tematycznych grup roboczych i współautorem wielu opracowań wydawanych przez Agencję.

Od kilkunastu lat jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji Security Case Study.

Opis tematyki wydarzenia:
Od wielu lat dobiegają do opinii publicznej informacje na temat cyberataków nakierowanych na infrastrukturę krytyczną. Atak jaki miał miejsce na system energetyczny Ukrainy w grudniu 2015 roku uznany został za przełomowy w tej dziedzinie. Eksperci z amerykańskiego CERT-u dla infrastruktury krytycznej, po badaniach przeprowadzonych na Ukrainie, potwierdzili przypuszczenia o bezpośrednim związku pomiędzy atakiem z sieci a brakami w dostawie prądu. W prezentacji przedstawiony będzie ten przypadek i opinie na temat na ile tego typu przypadki mogą stać się
powszechne.

Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne!

Facebook