Centrum Stosunków Międzynarodowych: http://www.csm.org.pl/pl/

DELab Uniwersytet Warszawski: http://www.delab.uw.edu.pl/pl/

Digital Poland: https://www.digitalpoland.org/

EDGE NPD: http://edgenpd.com/

Fundacja ePaństwo: https://epf.org.pl/pl/

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): https://www.icann.org/

IEEE Computer Society Poland Section Chapter: http://ieee.pl/?q=node/35

Kancelaria APLaw Artur Piechocki: http://aplaw.pl/

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy: https://kondrat.pl/

Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii WPIA UW: http://www.ip.wpia.uw.edu.pl/

Koło Naukowe Własności Intelektualnej IP WPIA UW: https://pl-pl.facebook.com/nowetechnologie.edu/

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI): http://www.pti.org.pl/

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji: https://www.piit.org.pl/

The European Law Students’ Association (ELSA): https://elsa.org.pl/

THINKTANK: http://mttp.pl/

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE): https://www.uke.gov.pl/

Warszawski Hackerspace: https://hackerspace.pl/

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego: https://www.wpia.uni.lodz.pl/

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej: https://www.wz.pw.edu.pl/

 

Facebook