dr Joanna Kulesza

dr Joanna Kulesza

Firma: Uniwersytet Łódzki, Stanowisko: Adiunkt, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji

Joanna Kulesza jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym i zarządzaniu Internetem. Współpracuje m.in. z Radą Europy w zakresie ochrony praw człowieka w Internecie. Autorka licznych publikacji o prawie międzynarodowym i nowych technologiach, w tym m.in. „International Internet Law” (Routledge 2012) i ostatnio „Cybersecurity and Human Rights” (wspólnie z R. Balleste, Rowman&Littlefield, 2015).

Facebook