Ireneusz Matusiak

Ireneusz Matusiak

Firma: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Stanowisko: Radca prawny, Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

Były sędzia sądów warszawskich. Radca prawny w kancelarii APLaw. Doktor prawa – doktorat z zakresu prawa autorskiego: „Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego”. Od 2003 r. Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. W ramach swoich zainteresowań prawnymi aspektami gier komputerowych, aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego (SPIDOR) oraz w komitecie prawnym Interactive Software Federation of Europe. Autor monografii i opracowań dotyczących gier komputerowych. Panelista lub wykładowca tematycznych konferencji dotyczących prawa autorskiego w społeczeństwie informacyjnym. Doradca prawny firm z sektora IT. Pełnomocnik wydawnictw w procesach o ochronę dóbr osobistych i z zakresu prawa prasowego.

Facebook