Tytuł wykładu:

Przyszłość pracy między „uberyzacją” a automatyzacją

Data:  26 października 2016 r. – godz. od 10.00 – 12.00.

Miejsce:  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Prelegent:

 michal_palinski

Michał Paliński DELab UW

Analityk DELab UW (Laboratorium Gospodarki Cyfrowej) i doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Interesuje się współczesnymi przemianami kapitalizmu w szczególności tematyką ekonomii współdzielenia (sharing economy).

Opis tematyki wykładu:

Rozwój technologiczny wiąże się z powstawaniem nowych modeli biznesowych i automatyzacją kolejnych zawodów. W jaki sposób wpłynie to na strukturę zatrudnienia i pozycję pracowników na rynku pracy?
W swoim wystąpieniu Michał Paliński poruszy kwestię rosnącej elastyczności rynku pracy pod wpływem technologii cyfrowych. Prelegent wskaże potencjał rozwoju modeli biznesowych powstających w ramach tzw. ekonomii współdzielenia; wzrost znaczenia zjawiska „pracy na żądanie”, wykonywanej za pośrednictwem platform internetowych; jak również prognozy dotyczące podatności poszczególnych zawodów na automatyzację.


Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne!

Facebook